Logga in

Verksamhet

Samfällighetsföreningen Rydebäck III Djuprännan

Organisationsnummer: 716406-6891
Postadress: C/O Nilskaggsgata 7 C 254 54 Helsingborg

Samfällighetsföreningen Rydebäck III Djuprännan bildades genom en förrättning 1976-07-01. 1994-02-02 kompletterades anläggningen med två sophus för källsortering. Föreningens stadgar framgår av sidan Stadgar.

Medlemmar i samfälligheten är följande fastigheter:

Bredhäll 1 32 andelar (hyresfastighet)
Brosundet 1 31 andelar (bostadsrättsförening)
Burnäset 1 28 andelar (bostadsrättsförening)
Djuprännan 1-48 48 andelar (villor)

Gemensamhetsanläggningen omfattar:

Central TV-kabel anläggning för TV, bredband och telefoni. Anläggningen uppgraderas juni 2008 och avtal är tecknat genom ekonomiska föreningen Satelliten med Comhem.

Asfalterade gångvägar och ytor, inklusive dräneringar och dagvattenbrunnar, två lekplatser, gräsmattor och planteringar.

Gemensamma carportar med belysning (139 platser) för biluppställning samt ett antal parkeringsplatser. Observera att gatan och vändplatsen är kommunmark. Det är parkeringsförbud i vändzonen.

Två gemensamma sophus för källsortering av avfall. En sophusförman är utsedd att hålla uppsikt över sophusen, men det är vars och ens ansvar att slänga sopor rätt och hålla i ordning i sophusen. En gång per månad, under växtsäsongen, finns en container för trädgårdsavfall.

Föreningens grönytor och planteringar sköts i huvudsak av en anlitad entreprenör. En gång per år hjälps de boende åt att "vårstäda" och göra i ordning inom området. Snöröjning och halkbekämpning utförs av en entreprenör efter behov.

Vid föreningens årsmöte väljs en styrelse bland medlemmarna. Information om styrelsen finns under fliken styrelse.


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.