Container 2021. Klicka på "Läs mer" så kommer det upp ett lättsöverskådligt schema.

Publicerad fredag 5 feb, 14:22

Trädgårdsavfall 2021!

Samfällighetsföreningen Rydebäck III, Djuprännan kommer som de senaste åren att organisera insamling av trädgårdsavfall enligt samma modell som de senaste åren.

Vi sätter ut en 18 ³ container ca vart tredje veckslut omväxlande uppställd på den västra respektiv östra vändzonen enligt nedanstående schema.

26-29 mars östra vändzonen

16-19 april västra vändzonen

07-10 maj östra vändzonen

28-31 maj västra vändzonen

18-21 juni östra vändzonen

09-12 juli västra vändzonen

30-02 juli/augusti östra vändzonen

20-23 augusti västra vändzonen

10-13 september östra vändzonen

01-04 oktober västra vändzonen

22-25 oktober östra vändzonen (sista containern för säsongen)

Mellan tömningarna måste avfallet förvaras hemma!

Vid stora avfallsmängder t ex vid trädfällning måste man själv transportera avfallet till en återvinningscentral. JORD, STEN och GRUS räknas inte som trädgårdsavfall.

Det är mycket viktigt att endast trädgårdsavfall kastas i containrarna! Finns annat avfall i containrarna, beräknas tömningsavgiften som för restavfall och den är sju till åtta gånger högre. Föreningen kommer i såfall upphöra med denna service, vilket innebär att varje enskilt hushåll måste ta hand om sitt trädgårdsavfall.

Vid frågor, ta kontakt med någon i styrelsen.

RYDEBÄCK 2021-02-03

Samfällighetsföreningen Rydebäck III, Djuprännan

/Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.