Logga in

Samfälligheten Rydebäck III Djuprännan

Samfälligheten bildades 1976 och består av 48 friliggande villor i 1 och 11/2 plan samt två bostandsrättsföreningar Burnäset och Brosundet samt hyresfastigheten Bredhäll. Totalt omfattar samfälligheten 139 hushåll.

Denna hemsida är till för dig som bor i området. Genom samfälligheten förvaltar vi en gemensamhetsanläggning, vilken vi alla har en del i. Genom hemsidan får du information om vad som gäller i frågor som rör bruket och skötseln av gemensamhetsanläggningen. Hemsida uppdateras regelbundet med aktuell information.

Läs mera om samfälligheten och gemensamhetsanläggningen under Verksamhet.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.